fbpx Skip to content

Sommige jongeren die ik leer kennen zijn snel boos. Boosheid die kan omslaan naar agressief gedrag.  Dat gebeurd vaak binnen enkele seconden. Het agressieve gedrag kan zich richten op zichzelf, materiaal of andere mensen. De jongeren slaan bijvoorbeeld tegen een kast, gooien met de deur, gooien met een stoel door het lokaal of zijn dreigend naar mij als hulpverlener of andere jongeren. Soms klaar om te vechten.

Op korte termijn worden jongeren vaak (onbewust) beloond voor hun agressieve gedrag.

Jongeren hebben (onbewust) aangeleerd dat dit gedrag als middel kan dienen om hun doel te bereiken. Ze hebben vaak langere tijd hun agressieve gedrag ingezet om bepaalde (moeilijke) situaties uit de weg te gaan of zelfs helemaal te vermijden. Op langere termijn levert het de jongeren vaak meer lasten op. Problemen met mensen in hun persoonlijke omgeving, met politie en justitie of ze kunnen door alle problemen die er bij komen kijken niet eens meer thuis wonen.

Zowel de TOPDOG training als de Agression Replacement Training (ART) zijn methodieken die heel goed werken om agressief gedrag te vervangen door sociale vaardigheden.

Er bestaan veel (voor)oordelen over agressief gedrag. Maar ook de jongeren die agressief gedrag laten zien hebben vaak onderliggend allerlei redenen, angsten en onzekerheden die dit gedrag mede veroorzaken. Vaak weten ze niet hoe ze anders kunnen reageren dan de manier die zij eigen hebben gemaakt. Ze zijn vaak niet bij machten om te kiezen uit verschillende reacties zoals wij dat kunnen.

Ik ben blij dat ik zowel met CoHond als bij Lijn5 ook deze moeilijk benaderbare doelgroep kan helpen om hun gedrag op een positieve manier te veranderen.

Back To Top