fbpx Skip to content

Peter A. Levin stelt in zijn boek, De tijger Ontwaakt, dat trauma´s fysiologische verschijnselen zijn. De oplossing voor de genezing van traumatische symptomen bij mensen ligt dan ook (een deel) in onze fysiologie. Traumatische symptomen worden niet veroorzaakt door de gebeurtenis zelf maar komen voort uit bevroren restanten energie dat niet is opgeheven en ontladen. Het zit gevangen in het zenuwstelsel.

In levensbedreigende situaties worden delen van ons brein aangesproken die overeenkomen met delen van dierlijke breinen. In de natuur ontladen dieren instinctief en ontwikkelen nauwelijks nadelige gevolgen. Dieren schudden na een gebeurtenis de spanning letterlijk van zich af en krijgen zo direct weer controle over hun lichaam terug. Ze pakken het leven weer op alsof er niks is gebeurd.

Ons rationele mensenbrein kan verwarring veroorzaken en onze instinctieve impulsen onderdrukken. Ook worden er in de meeste moderne culturen veel gedragingen van mensen veroordeeld. Gedragingen van mensen kunnen worden veroordeeld als zwakte.

Als wij jongeren (met traumatische symptomen) begeleiden met onze therapiehonden, maken wij gebruik van de kennis die er is over het mensenbrein, zenuwstelsel, dierlijke gedrag en hoe dat werkt bij mensen. Jongeren komen er gaandeweg ons maatwerktraject altijd achter dat wij veel kunnen leren van dieren. Door allerlei gebeurtenissen zijn zij vaak het vertrouwen in zichzelf en volwassenen om hun heen kwijt. Soms vallen ze letterlijk stil. Jongeren gaan niet meer naar therapie, komen niet meer op school en er ontstaat een sociaal isolement. Spanning, restspanning, nare herinneringen en gedachten zijn opgeslagen in hun hoofd, lijf en zenuwstelsel.

Jongeren moeten weer in beweging komen om de energie te laten stromen. Om restspanning kwijt te raken en positieve ervaringen op te doen. Spanning hoort bij het leven en dat kunnen we niet weghalen. Wel kunnen jongeren weer gaan ervaren en voelen dat spanning stijgt bij gebeurtenissen en ook weer zakt. Het is niet altijd nodig om oude herinneringen op te halen of emotionele pijn te herbeleven om trauma te verwerken. Het kan ook zijn dat jongeren, door weer in beweging te komen, zelf gaan inzien dat ze misschien toch hulp kunnen gebruiken bij het verwerken van hun trauma. De intrinsieke motivatie speelt hierbij een grote rol.

Angst kan niet bestaan zonder hoop en hoop niet zonder angst.

– Spinoza, Nederlands filosoof (1632 – 1677)

Als je therapeutisch met honden samenwerkt, kan je tijdens je begeleidingstrajecten op allerlei manier gebruik maken van de kennis over dieren- en mensengedrag en het dieren- en mensenbrein. Jongeren vinden het doorgaans heel leuk om dingen te leren over de honden, als je als (jeugd)hulpverlener de kennis hebt over de mens dan kan je deze twee werelden mooi aan elkaar verbinden zodat de jongeren ook iets leren over zichzelf. Zonder dwang en drang maar vanuit wederzijds respect, vertrouwen en verbinding.

Er zijn verschillende manieren om van DENKEN weer te gaan VOELEN om van daaruit weer te kunnen DOEN.

Het boek van Levin is een boek dat op de literatuurlijst staat van onze nieuwe vierdaagse basisopleiding Psychologische Basisbehoeften in de Praktijk. Deze opleiding legt in de basis de CoHond methode uit, direct toepasbaar in de praktijk.

De CoHond methode is gericht op het stimuleren van positieve verandering doormiddel van een empathische en ondersteunende therapeutische (trauma sensitieve)  benadering. Jongeren worden uitgedaagd om hun zelfvertrouwen op te bouwen en veerkracht te ontwikkelen om uitdagingen in het leven aan te gaan.

Deze vierdaagse legt de basis voor het Therapeutisch Samenwerken met Honden en/of Therapeutisch Inzetten van Boksen. Je leert hoe je maatwerktrajecten kan bieden door verschillende methodieken, in samenhang, in te zetten binnen complexe jeugdzorg (gezins)situaties.

Lichaamsgericht werken aan Verbondenheid, Competentie en Autonomie


Veilige Verbondenheid:
 Het opbouwen van een veilige en vertrouwde relatie staat centraal in de CoHond-benadering. Door een gevoel van verbondenheid te creëren, worden cliënten aangemoedigd om zich open te stellen en zich comfortabel te voelen bij het delen van hun emoties en ervaringen.

Zelfbewustzijn en Groei: De CoHond-benadering richt zich op het bevorderen van zelfbewustzijn en persoonlijke groei bij cliënten. Doormiddel van interacties met de (jeugd)hulpverlener en gerichte therapeutische interventies worden cliënten gestimuleerd om zich bewust te worden van hun gedachten, gevoelens en gedragingen, en om positieve veranderingen aan te brengen in hun leven.

De CoHond methode als breekijzer: Door de unieke combinatie van therapeutische interventies en interacties met lichaamsgerichte oefeningen, biedt deze benadering nieuwe mogelijkheden voor doorbraak en groei. De veilige verbondenheid die ontstaat tussen de cliënten en de (jeugd)hulpverlener, stimuleert openheid en vertrouwen, waardoor cliënten zich comfortabel voelen om emoties en ervaringen te delen. De focus op zelfbewustzijn en persoonlijke groei helpt cliënten om nieuwe perspectieven te ontdekken en positieve veranderingen in gang te zetten. Kortom, de CoHond-methode fungeert als een effectief middel om vastgelopen trajecten te doorbreken en hernieuwde energie te creëren voor verdere ontwikkeling.

Dag  1 – overzicht creëren bij cliënten
Dag 2 – inzicht geven aan cliënten
Dag 3 – positieve veranderingen in gang zetten
Dag 4 – vertaalslag naar inspanning en ontspanning / overvragen en ondervragen 


De eerste drie dagen van de basisopleiding vindt plaats op een unieke locatie waar in- en ontspanning worden afgewisseld!
Klik op deze link om alle details te zien.

📸 Credits voor de foto’s: Alexander Santos Lima

Back To Top