fbpx Skip to content

Tijdens de CoHond teamdag heeft Margot Swart het team een introductie workshop gegeven van de methodiek Het huis van je Leven©. Deze methodiek is ontwikkeld om door middel van een `praatplaat’, een visuele gespreksmethodiek, overzicht te krijgen over verschillende levensgebieden van iemand. Doordat het huis wordt gebruikt als metafoor, wordt het eenvoudig om complexe vraagstukken te bespreken, verbanden zichtbaar te maken en oplossingen te vinden voor problemen.

Bij Het huis van je Leven© wordt een huis als metafoor gebruikt. Dat geeft structuur aan het gesprek en geeft de mogelijkheid om elk levensgebied bespreekbaar te maken. Denk hierbij aan financiële problemen, zorgen over relaties, eenzaamheid, zingeving etc.

Door de kamers van het huis te doorlopen krijg je overzicht, de volgende stap is inzicht en tot slot werk je toe naar uitzicht. Je werkt toe naar een oplossing.

Een aantal belangrijke punten waarom wij als team voor deze gesprekstechniek kiezen zijn:
– gelijkwaardigheid in de gesprekken
– autonomie die de deelnemer ervaart
– het ervaren van structuur door de deelnemer
– het `indirect’ praten doormiddel van de praatplaat vergemakkelijkt het gesprek
– de gespreksvoering is gebaseerd op positieve psychologie

Kortom, deze positieve gespreksvoering past helemaal bij de manier waarop wij onze(jeugd)hulpverleningstrajecten inrichten! Het was een waardevolle dag waar alle teamleden nieuwe inspiratie en ideeën hebben opgedaan.

 

Back To Top