fbpx Skip to content

2021 – Topdog HondenSOVAtraining: effectief of niet? 

Hieronder staat een interview dat Kim Brand heeft afgenomen bij Aila Romein (Hogeschool van Amsterdam) en Eva Brouwers (stagiaire Rijksuniversiteit Groningen). Daarin worden de uitkomsten besproken van het onderzoek dat in 2021 heeft plaatsgevonden bij CoHond.


De uitkomsten van de effectiviteit van de Topdog trainingen zijn ook vergeleken met trajecten van Herstel op Poten. Zowel Herstel op Poten als wij, bieden in de praktijk trajecten aan kinderen / jongeren en volwassenen. Voor dit onderzoek zijn alleen de trajecten van CoHond van jongeren geëvalueerd en van Herstel op Poten van volwassenen.

Student: Aila Romein, studente Hogeschool Amsterdam (HvA) deed onderzoek naar de methodiek waar wij mee werken en of het effect daarvan nog vergoot kan worden.

Lees hier het verslag van Aila Romein 

Student: Eva Brouwers, Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Inleiding onderzoeksverslag
Dit verslag gaat over de ervaringen van jongeren met de Topdog HondenSOVAtraining. Ik heb dit verslag geschreven in opdracht van CoHond tijdens mijn stage voor de opleiding bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Rijkuniversiteit Groningen.

CoHond geeft training en coaching aan kinderen, jongeren en volwassenen met behulp van psychosociaal hulphonden. CoHond biedt weerbaarheidstrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en agressie regulatietrainingen aan. Hiernaast streeft CoHond naar professionalisering van het werkveld.

Lees via deze link het hele verslag: Topdog HondenSOVAtraining effectiviteit
Of de verkorte versie: Resultaten evaluatieformulieren

Student: Sandra Uljee is in haar laatste jaar van de opleiding Biologie, Voeding en Gezondheid op Aeres Hogeschool te Almere, bezig geweest met het bedenken van een interventie voor het oplossen van een probleemstelling en het uitvoeren van het daar bijbehorende pilotonderzoek. In haar afstudeerwerkstuk wordt er gewerkt aan een probleemstelling. De probleemstelling is de groeiende mate van overgewicht onder jongeren. De hoofdvraag van deze probleemstelling is: “Welke bijdrage levert het samenwerken met een hond aan de bereidheid van Nederlandse
kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, met in het bijzonder kinderen met overgewicht, om te sporten?”

Lees hier het verslag van Sandra Uljee – Samen Sporten Met Een Hond

2021 – Henk en Sonja zijn ouders van drie dochters. Nadat de eigen kinderen het huis uit waren, was er ruimte voor pleegkinderen en in de loop van de jaren werden verschillende kinderen in het gezin geplaatst. Eén van die pleegkinderen was pleegdochter Iris. Zij woonde drie jaar in het gezin. Pleegvader Henk vertelt over de ervaring van Iris en het gezin met CoHond.

Het hele interview is hier te lezen: Interview pleegouders deelnemer Kenter Jeugdhulp

2021 – Student: Laura Cohrs, Aeres hogeschool Almere.

Inleiding
Het doel van dit onderzoek is om de meerwaarde van de therapieën en activiteiten die CoHond gebruikt, duidelijk te maken. Hoewel de doelgroep bij CoHond erg breed is, is dit onderzoek gericht op de meerwaarde van therapieën en activiteiten bij kinderen. De hoofdvraag bij dit onderzoek is dan ook: Wat is de meerwaarde van de hond in de zorg, voor kinderen?

Lees hier het hele verslag: Onderzoeksrapport CoHond – meerwaarde van de hond tijdens begeleiding jeugdige

 

2020 – Lees het hele artikel in het AD Groene Hart 

 

2020 – Interview in Thuismakers. Een vakblad van Levvel pleegzorg. Na jaren van (verplichte) hulpverlening, gesprekken met allerlei hulpverleners en nog middenin haar verslaving ging Samantha aan de slag met psychosociaal hulphond Moos. Dat was een gouden zet! Wat dit traject zo succesvol maakte?

Thuismakers: lees hier het hele interview vanaf bladzijde 14      

2019 – “Maar we kunnen er toch ook samen tussenuit stappen, ik ben er klaar mee.”

Student: Noor van Gennep, Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Inleiding
In deze scriptie onderzoekt Noor of deze hulpverlening met hulphonden een mogelijke meerwaarde heeft voor cliënten, specifiek jongeren met gedragsproblemen.

Lees hier de hele scriptie van Noor. 

2019 – Lacerna Groot heeft voor haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening vanuit Hogeschool van Amsterdam, onderzoek gedaan bij CoHond. Het eindproduct dat bij het onderzoek hoort is een filmpje geworden door jongeren, voor jongeren. Dit filmpje kan gebruikt worden om een hulpverleningstraject in samenwerking met een psychosociaal hulphond / therapiehond te introduceren.

 Krant interview 18 juli 2019

2018 – Een hond, daar word ik gewoon blij van.

Student: Gerrie Pols – Snoek, Hogeschool van Utrecht (HvU)

Een beschrijvend kwalitatief onderzoek naar de beleving van jongeren met betrekking tot hun deelname aan het Topdog traject

Lees hier een samenvatting van het onderzoek van Gerrie

2014 – Mijn eerste interview, in Jong aan de Amstel, over mijn werk met psychosociaal hulphonden bij Lijn5      

Back To Top