fbpx Skip to content

Missie

Onze missie is om mensen perspectief te geven, in beweging te zetten en de zelfredzaamheid te vergroten. Wij geven op een luchtige manier een zetje in de goede richting, of dat nu gaat om de persoonlijke ontwikkeling, een groepsproces of `het systeem’ in gezinsverband.

CoHond staat voor autonomie, verbinding & ontwikkeling. Door ons aanbod laagdrempelig en toegankelijk te houden, sluiten we altijd aan bij de behoeften van onze klanten. Wij gaan uit van het zelfherstellende vermogen, de kwaliteiten van mensen en koppelen gevoelens, processen in het lichaam aan de cognitieve functies. De tussentijdse evaluaties van ons aanbod maakt dat wij als team en instelling ook zelf altijd in ontwikkeling blijven!

Visie

CoHond biedt specialistische hulp aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen om te werken aan weerbaarheid, sociale vaardigheden en agressie regulatie, met behulp van psychosociaal hulphonden. Hierbij wordt ondersteuning gegeven aan de omgeving van de jongeren: leerkrachten, ouders/opvoeders en hulpverleners. Tijdens deze trajecten komen zo ook de belangrijke mensen in het leven van een kind, jongere of (jong)volwassene tot nieuwe inzichten betreffende de omgang met elkaar én alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Zowel persoonlijke omgeving als hulpverlening komen zo meer op één lijn te liggen. CoHond handelt hierbij vanuit: betrouwbaarheid, oordeelloosheid, ongedwongenheid en welzijn van mens & dier.

“De kracht van dieren is niet na te bootsen door mensen, hoe hard we als mens ook ons best doen”

Wij werken op locatie, dicht bij onze klanten. Wij besteden veel aandacht aan de individu en werken vraaggericht, waardoor elk traject sterk persoonsgebonden is.  Deze manier van werken maakt het aanbod geschikt voor een brede doelgroep. Onder deze doelgroep vallen: kinderen (vanaf 6 jaar), pubers, adolescenten en volwassenen.

De samenwerking met de hond is een hoofdthema binnen de trajecten van CoHond. Er worden handvatten geboden waarbij de deelnemers meer inzicht krijgen in zichzelf en de hond, zodat zij zich als team ontwikkelen en met wederzijds respect én vertrouwen aan de persoonlijke vraagstukken kunnen werken. De doelstellingen kunnen bijvoorbeeld gaan over persoonlijke ontwikkeling, agressie en weerbaarheid, ouder-kind relatie, opvoedingsvraagstukken, sport en sociale vaardigheden. In grotere groepen wordt er ook gefocust op teambuilding, onderlinge communicatie en samenwerken.

Naast de samenwerking met onze honden, werken wij ook aan deze bovenstaande processen doormiddel van boksen. Zo is er ook voor deelnemers die niet van honden houden of allergisch zijn altijd een alternatief om toch van ons aanbod gebruik te kunnen maken.

Daarnaast is er vanuit CoHond een streven naar professionalisering  en deskundigheidsbevordering van het vakgebied, door mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek en het delen en verspreiden van kennis in de vorm van opleidingen, workshops, cursussen en informatiedagen.

“Een belangrijk element bij het werken met honden is dat het een hoop plezier met zich mee brengt. Honden zijn instaat je een spiegel voor te houden, ze spiegelen houding en gedrag. Tijdens de training en begeleiding wordt er (onbewust) gewerkt aan expressiviteit, timing, non-verbale communicatie en vergroting van het observatievermogen, zelfinzicht en motivatie. Ondersteund door een trainer van CoHond worden de verbanden zichtbaar tussen het eigen gedrag en de weerslag hiervan op het gedrag van de hond.”

Back To Top