fbpx Skip to content

Topdog opleiding – AKR level 3 geaccrediteerd (VOL!)

Datum: 6 september 2024
Starttijd: 10:00

Wil je direct aan de slag om op een verantwoorde, diervriendelijke manier met je hond samen mensen meer zelfvertrouwen te geven, weerbaarder te maken en hun emoties beter te laten beheersen? Hou je van doen in plaats van eindeloos praten? Topdog is een methodiek die je kan inzetten bij kinderen, jongeren én volwassenen met verschillende problematieken. Denk aan mensen die last hebben onrust, autistisch spectrum stoornis (ASS), psychische problematieken of als er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). Topdog kan preventief ingezet worden, als weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining, als ‘overbruggingszorg’, ter ondersteuning bij andere vormen van therapie of integraal als onderdeel van een breder behandelaanbod.

Tijdens de Topdog opleiding leer je de Topdog methodiek toe te passen. Daar komt een stuk theorie bij kijken, een groot stuk over het (lezen van) hondengedrag en ga je zelf een training geven aan de groep om te ervaren hoe het is als deelnemer én oefen je je trainers skills. Ook een test van je hond hoort er natuurlijk bij.

 

 

Lees meer

Margot Swart

Tijdens de Topdog opleiding leer je hoe de Topdog methodiek in zijn werk gaat en hoe jij deze als Topdog trainer met je (eigen) hond kan inzetten. De opleiding wordt geven op het terrein van de Alphense Honden Club in groepjes van max. 8 leerlingen. We werken tijdens de lessen toe naar drie examenmomenten. De eerste is praktisch samen met je (eigen) hond. Het tweede examen is schriftelijk over de theorie van de methodiek en hondengedrag. Tot slot is er een examen over hondengedrag tijdens observatiewandelingen die we gaan maken. Na dit deel van de opleiding kan je je hond laten testen op geschiktheid en start de individuele coaching door een van onze leraren.

Als je de Topdog opleiding hebt gevolgd kan je direct aan de slag met jouw hond om mensen (8-88) sociaal vaardiger, weerbaarder en gemotiveerder te krijgen. De Topdog methodiek geeft handvatten, kaders en is een kant en klare methodiek volgens een duidelijke werkwijze.

Topdog (hondenSOVAtraining) is een methodiek waarbij een hond wordt ingezet als co-trainer/co-collega. De methodiek is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Therapy model (AAT) en is  vooral geschikt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met problemen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid. Topdog is ontwikkeld in een samenwerking van orthopsychiatrie (een samenwerking GGNet en Lindenhout Zutphen), Lindenhout regio Achterhoek en hondenadviesbureau Mens & Hond Consultancy.

AAT is een doelgerichte interventie, waarbij een dier dat aan specifieke criteria voldoet, deelneemt aan een behandelproces.

AAT beoogt een verbetering in het psychische, sociale, emotionele, gedragsmatige, cognitieve en/of fysieke functioneren van de deelnemer. Binnen de AAT wordt er met verschillende diersoorten gewerkt, waarbij honden en paarden veruit het meeste worden ingezet. De honden waar CoHond mee samenwerkt zijn getest op veiligheid en betrouwbaarheid. Zij zijn getraind om hun taak als CoHond naar behoren uit te voeren.

Algemene doelstelling van de Topdog methodiek is: het samenbrengen van mens en dier in een proces van vooruitgang en het voor de cliënt inzichtelijk maken van het verband tussen het eigen gedrag en de weerslag hiervan op het gedrag van de hond. Dit gebeurd door middel van feedback en spiegeling van de hond op houding en gedrag. Door het aanbieden van gedragsoefeningen binnen de methodiek, wordt meer controle verkregen op de gedragskeuzes. Daarnaast dient Topdog ter vergroting van het observatievermogen, het afstemmen op de ander, zelfcontrole en in het algemeen het vergroten van het zelfvertrouwen door middel van het opdoen van succeservaringen. Onze honden zijn allemaal net iets anders van karakter. Hierdoor kan een passende matching gemaakt worden tussen de deelnemer en hond.

De Topdog methodiek wordt ingezet als:

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Weerbaarheidstraining
 • Agressie-regulatietraining
 • Motivatietraining
 • Zelfinzicht-training

Specifiek richt de Topdog methodiek zich op de volgende doelen:

 • Verminderen van internaliserende en/of externaliserende problematiek
 • Opheffen van knelpunten in de ontwikkeling
 • Leren omgaan met eventuele beperking
 • Herstel van basisvertrouwen en opening creëren tot aangaan van nieuwe verbindingen
 • Het (her)openen van de sociale fase van het leerproces
 • Het werken in een ander soort hulpverleningscontext
 • Fysiek contact
 • Het verleggen van emotionele grenzen
 • Een transformatieproces van zorg krijgen naar zorg geven

De te verwachte effecten op psychopathologie:

 • Depressie; de hond verleidt de jongere mee te doen in het ondernemen van actie. Je gaat je goed voelen door iets te ondernemen en daarmee verminder je het sombere gevoel.
 • Autisme; een hond is uitstekend geschikt om basale contactlegging aan te leren. De hond zoekt contact met de jongere, waarbij er weinig eisen gesteld worden aan de vorm waarop de jongere reageert op de toenadering.
 • Verlegenheid en faalangst; verlegen jongeren hebben snel overwicht bij honden omdat hiervoor bij honden geen woorden nodig zijn. Je hebt rust, bedachtzaamheid en zelfverzekerde lichaamstaal nodig. Dit kunnen verlegen jongeren heel snel leren.
 • Angst; een hond interpreteert angstig gedrag al spanning bij een roedelgenoot. Zij gaan zich clownesk gedragen om de spanning op te lossen. Angstige jongeren worden afgeleid door dit clowneske gedrag. Zij kunnen in de omgang met een hond angst leren relativeren door plezier te hebben in de actie met de hond en de vrolijkheid en onbekommerdheid van het dier.
 • ADHD; beweeglijke kinderen kunnen zich met een hond uitleven en ervaren dat de hond hier plezier in heeft. De enthousiaste houden van de hond en het eindeloze vermogen te spelen verhoogt het zelfgevoel en zelfvertrouwen.
 • Agressie; honden gaan pragmatisch met agressie om. Agressie hoort bij het leven. Honden zijn niet bang voor agressie en zij verwerpen het niet. Ze gaan er mee om. Psychosociaal hulphonden beschikken over een groot scala gedragingen om agressie te remmen. Veel agressieve en impulsieve jongeren gaan wel respectvol met dieren om. In deze omgang kunnen ze zachte gevoelens hebben en uiten waar dit in de omgang met mensen niet (altijd) lukt. Een hond kunnen begeleiden bevordert bij agressieve jongeren zelfvertrouwen en zelfgevoel en bevordert tevens enige basale zelfbeheersing.
 • Hechtingsproblematiek; door het voorwaardelijke karakter van de hond zal de jongere ervaren dat het makkelijk is om vertrouwen te leggen met een dier.
 • Psychotisch gedrag; honden herkennen extreme angst en spanning en zullen zich opwerpen deze op te lossen door actie te ondernemen. Zij verstaan echter de verbale uitingen niet en zullen daar ook niet op reageren.

(bron: Mens & Hond Consultancy & Topdogtrainingen Nederland)

De opleiding is geaccrediteerd door het AAI-kwaliteitsregister (AKR). De opleiding kost €3500,-*

 

* Tarief kan per kalenderjaar wijzigen.

Back To Top