fbpx Skip to content

Als trainer werk ik al tien jaar met de methodiek `leefstijl’. Dit is een sociale vaardigheidstraining voor groepen kinderen en jongeren. Het maakt moeilijk bespreekbare onderwerpen bespreekbaar en bevat veel energizers die de training heel gevarieerd maakt en de mogelijkheid biedt om gedragingen te spiegelen en reflecteren met groepsgenoten.

Leefstijl wordt ook gebruikt als preventie tegen pesten. Er komen namelijk veel onderwerpen aan bod die met dit onderwerp te maken hebben. Wat als je anders bent dan anderen? Wat weten we eigenlijk van elkaar en hoe kan het dat er zo vaak ruzie ontstaat? Deze onderwerpen kunnen naar mijn idee alleen maar besproken worden als de sfeer in de groep voor iedereen veilig is. Een veilige sfeer is voor elk kind overal de basis om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Mocht het toch zo zijn dat de sfeer niet goed is in de groep of er iemand (in of buiten zicht) gepest wordt heb ik een hele mooie interventie. Deze interventie is gebaseerd  op een methode uit Engeland dat is ontwikkeld na de zelfmoord van een jongen dat werd gepest. No-blame. De interventie is net als leefstijl zo opgebouwd dat het gedragsverandering teweeg brengt. Zonder één schuldige aan te wijzen maar iedereen in een veilige sfeer en omgeving verantwoordelijk te maken voor zijn eigen gedrag. Helaas heb ik deze methode een anaatl maal moeten gebruiken en gelukkig heb ik gezien hoe snel en hoe verbluffend goed het effect is. Binnen een week is de sfeer in de groep zichtbaar verbeterd.

Back To Top