fbpx Skip to content

Wat is de kracht van het werken met een CoHond?

Honden werken heel ontwapenend. Op een hele laagdrempelige manier maken we (via de hond) contact en vandaaruit vinden we het belangrijk om vertrouwen op te bouwen. De samenwerking met onze CoHonden is gebaseerd op wederzijds respect. De honden doen geen aannames en hebben geen vooroordelen.

We werken:

  • Outreachend
  • Vasthoudend
  • Op betrekkingsniveau
  • Vraaggericht
  • (relatief) Dicht bij huis

Voor welke doelgroep is begeleiding, training & coaching met honden geschikt?

Wij werken vraaggericht en dat maakt dat ons aanbod geschikt is voor een brede doelgroep; kinderen vanaf 6 jaar, pubers, adolescenten & volwassenen. Dat kan  individueel als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden, agressie & weerbaarheid. In kleine groepjes als het gaat om bijvoorbeeld ouder- kind relatie, opvoedingsvraagstukken, sport, weerbaarheid & sociale vaardigheden. In grotere groepen als het gaat om teambuilding, onderlinge communicatie & samenwerken.

Back To Top