fbpx Skip to content

Yindee en Margot klimmen op een zeepkist voor een hartenkreet ♡ !!

Tijdens de Voor de JEUGDdag zullen wij vanuit ons hart spreken over de meerwaarde van honden in de jeugdhulpverlening. Hoe zij zorgen voor verbinding, echt contact, versterken van de autonomie, toewerken naar een positief zelfbeeld.

Het thema van dit jaar is Voor elkaar zorgen. Jongeren leren van onze honden weer hoe het is om zorg te dragen (voor hun eigen proces) in plaats van zorg te krijgen.

De voor de JEUGDdag is een initiatief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De dag wordt georganiseerd door VNG Connect en het Nederlands Jeugdinstituut is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering.

Onze inzending is gekozen door een onafhankelijk panel waar onder andere ouders én jongeren aan deelnamen. Een grotere eer kunnen wij niet krijgen!

De inschrijving om deel te nemen aan deze dag opent eind juni.

Back To Top