fbpx Skip to content

Wij werken met honden en mensen en op beiden vlakken is er veel bij te leren én bij te houden. Daarom organiseren we regelmatig teamdagen en intervisiemomenten voor ons CoHond team.

Tijdens de laatste teamdag die heeft plaatsgevonden gingen we de diepte in over Agile werken. Wat betekent Agile werken voor CoHond?

Agile werken draait om continu leren en verbeteren.

Door open te staan voor feedback, reflectie en voortdurende verbetering, kan de (jeugd)hulpverlening effectiever en efficiënter worden gemaakt. Bij agile werken staat de klant centraal, in dit geval de jongere en het gezin. Het is belangrijk om de behoeften van de jongere en gezin centraal te stellen en regelmatig feedback te vragen om ervoor te zorgen dat de geboden hulp effectief is. In plaats van langdurige plannen, kan jeugdhulpverlening worden georganiseerd in korte sprints, waarin een specifiek doel wordt nagestreefd. Dit stelt ons team in staat om snel te reageren op veranderingen en in te spelen op de behoeften van de jongere en gezin.

Komende vrijdag 14 april gaat Margot Swart het hele team een training geven om Huis van je Leven te kunnen inzetten binnen de (jeugd)hulpverleningstrajecten die we bieden. Huis van je Leven is een visuele gespreksmethodiek om verschillende levensgebieden eenvoudig bespreekbaar te maken.

Margot heeft zich jaren geleden de methodiek eigen gemaakt en gebruikt deze nog steeds regelmatig, zowel met jongeren als met hun ouder(s).

De gesprekken die voortkomen uit het gebruik van de ‘praatplaat’ zijn positief en open. Het zorgt voor structuur en overzicht in iemands leven. Met de juiste vraagstelling lukt het jongeren bijvoorbeeld om zelf hun leerdoelen te bepalen. Zo stimuleer je als Topdogtrainer en (jeugd)hulpverlener direct de autonomie van de jongeren.

Kijk hier voor meer informatie over Huis van je Leven.

 

Back To Top