fbpx Skip to content

Het woord Topdogtrainer wil nog wel eens verkeerd worden opgevat. Topdog lijkt op te roepen dat het gaat over `de dominante baas zijn’. Bij trainer wordt vaak de associatie gelegd dat we de hele dag onze honden aan het trainen zijn. Niks is minder waar ūüėČ

Wat vind je over het woord topdog als je op zoek gaat op het world wide web?

Wanneer gebruikt als zelfstandige naamwoorden , betekent topdog de baas, de leider (van het peloton), terwijl underdog een concurrent betekent die waarschijnlijk niet zal winnen.

(bron: https://diffsense.com/diff/top%20dog/underdog)

Topdog vs. underdog¬†is een uitdrukking die is bedacht door¬†Fritz Perls¬†, de vader van de¬†Gestalttherapie,¬†om een ‚Äč‚Äčspel te beschrijven dat mensen met zichzelf spelen om de angst die ze in hun omgeving tegenkomen te vermijden.

De topdog beschrijft het deel van een individu dat eisen stelt vanuit het idee dat het individu zich moet houden aan bepaalde maatschappelijke normen en standaarden. Deze eisen worden vaak gekenmerkt door "zou moeten" en "zou moeten".
De underdog beschrijft het deel van een individu dat excuses maakt om uit te leggen waarom niet aan deze eisen zou moeten worden voldaan. Vaak werken deze excuses als interne sabotage om ervoor te zorgen dat nooit aan de eisen wordt voldaan.
Gestalttherapeuten begeleiden hun pati√ęnten vaak door een oefening waarbij de pati√ęnten beide rollen op zich nemen. Onder begeleiding van de therapeut kunnen de cli√ęnten inzicht krijgen in zichzelf, wat hen kan helpen een gezondere relatie met hun omgeving te krijgen.

bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Topdog_vs._underdog

Het woord Topdog heeft dus wel met leiderschap te maken maar natuurlijk is een Topdogtrainer daardoor niet per definitie `van de oude stempel’.

Het einddoel van een traject bij ons is dat de deelnemer leert samenwerken met een van onze psychosociaal hulphonden. In die samenwerking is het voor de hond prettig en duidelijk als er een vriendelijke, respectvolle vorm van overwicht is vanuit de deelnemer. Dit zorgt voor een voorspelbare manier van werken voor onze honden.¬†De deelnemer krijgt van ons de gedragingen aangereikt hoe hij/zij dit overwicht cre√ęert. Dat zit in rust, geduld, timing, expressiviteit e.d. Doordat we continu uitgaan van wat de hond leuk vindt en goed kan heeft hij veel plezier tijdens de trainingen. En daar geniet deelnemer weer van wat maakt dat er veel plezier is tijdens de trainingen.

Topdogtrainers trainen dus de deelnemer bij het aanleren van (nieuwe)vaardigheden die nodig zijn voor een prettige manier van leiding geven tijdens de samenwerking met onze psychosociaal hulphond.

Tijdens de Topdogtraining doen wij ook oefeningen waarbij we verschillende rollen spelen met de deelnemer. De hond is hier niet bij aanwezig. Wij laten dan alle manieren van reageren op honden zien en ervaren. De rollen kunnen soms ook wel eens omkeren. Dat is natuurlijk een leuk feitje. De volgende omschrijving van de gestaltpsychologie past ook weer heel mooi bij het samenwerken met honden.

De gestaltpsychologie is als waarnemingsleer begonnen. Haar werkterrein is gaandeweg steeds uitgebreider geworden en strekt zich ook uit tot de psychotherapie. Volgens de gestaltpsychologie is de waarneming het resultaat van de werking van een aantal principes (wetten, krachten) in het 'waarnemingsveld', we kunnen ook zeggen: in de waarnemingssituatie. Met andere woorden: de benadering van de gestaltpsychologie is situationeel en niet genetisch; het actuele gebeuren in het hier-en-nu en niet het verleden  of  de ontstaansgeschiedenis staat bij haar centraal.

Bron: http://www.spiridoc.nl/perls.htm

De Topdogtraining gaat uit van het uitvergroten van de krachten en vaardigheden van de deelnemer. Een hond leeft in het hier-en-nu. Daar maken wij `gebruik’ van door de deelnemer aan te laten sluiten bij de behoefte van de hond. De deelnemer geeft leiding op een manier die de hond op dat moment nodig heeft. Dat kan ook zijn het durven `loslaten’, je plan veranderen, keuzes moeten maken (onder sociale druk).

Het is echt het meest fijn samenwerken met honden die genoeg ruimte krijgen om initiatieven te nemen. Eigen zijn. Uit zichzelf interventies doen. En dat komt het beste voor elkaar als een hond niet `afgetraind’ is. Wel zijn onze honden bovengemiddeld gehoorzaam wanneer dat nodig is. Alleen al uit veiligheidsoverwegingen moet een hond kunnen luisteren om gevaarlijke situaties te voorkomen.

En elke hond heeft voorkeur voor een type spel. Als je weet welke de hond het leukst vindt is het natuurlijk niet moeilijk om daar bij aan te sluiten!

 

Back To Top